Nábor detí

AS Trenčín prináša okrem pravidelných náborov, ktoré klub organizuje každoročne v priebehu apríla, možnosť všetkým hráčom a hráčkam z celého Slovenska uchádzať sa o miesto v jednotlivých mládežníckych kategóriách aj mimo termínov oficiálneho výberu.

Máte záujem o skúšku v AS Trenčín? Postup je jednoduchý. Stačí, ak hráč, hráčka alebo zákonný zástupca pošle žiadosť s nižšie uvedenými údajmi na emailovú adresu scout@astrencin.sk.

V žiadosti je potrebné uviesť:
meno a priezvisko
dátum narodenia
telefonický kontakt na zákonného zástupcu
hráčsku pozíciu
výšku, váhu
súčasný klub
stručný kariérny životopis
ďalšie dôležité informácie (napríklad video zo zápasu)

Zamestnanci klubu zodpovední za výber a sledovanie hráčov rozhodnú o ďalšom postupe. Možnosťou je skúška priamo v AS Trenčín. Prípadne po dohode oboch strán môže klub vyslať svojho zástupcu sledovať hráča alebo hráčku na zápasy jeho súčasného klubu.

Viac informácií aj na telefónnom čísle +421 911 972 534 (manažér mládeže Pavol Cobori).

orion tip adidas
 Fitshape  vanStyn  Mesto Trenčín  Edart
 Mercedes Benz  Krusovice  Smoker  SWAN  slovlak