Aktuálne 20.4.2021

Návrh ŠTK SZH k reštartu nižších súťaží

​V prípade, že sa od začiatku mája neumožní tréningový proces, tak súťaže v tomto súťažnom ročníku už neotvoríme. Ak, sa od 1.5.2021 umožní tréningový proces, tak návrh na jeho reštart je nasledovný (tento návrh vypracovala ŠTK SZH v spolupráci s technickým riaditeľom SZH F. Gurichom):

Hlavné motto je: Návrat športovcov do tréningového a zápasového procesu (ak to bude možné).

Tréningový proces musí pokračovať minimálne 3 týždne (od 1.5.2021)

Z uvedeného je zrejmé, že už nebude možné dohrať všetky súťaže jednokolovo, ako bolo predpokladané

v decembri a tak prijaté uznesenie VV SZH.

Navyše v mesiacoch máj a jún 2021 sú naplánované zrazy kadetských a juniorských reprezentačných družstiev,

ktoré sa pripravujú na šampionáty vo svojich vekových kategóriách v letných mesiacoch.

Najskorší začiatok pre zápasy: 22.5.2021

Pre všetky družstvá 1. ligy mužov a žien, 2. ligy žien a dorasteneckých súťaží – dobrovoľne. Kto sa nebude chcieť zapojiť (z rôznych dôvodov) nebude pod sankciou.


Slovenský pohár mužov a žien: pre súťažný ročník 2020/2021 je zrušený, nakoľko je odohraný iba jeden zápas u mužov a u žien žiadny. Vzhľadom na reálny časový priestor už nie je možné dohrať zápasy.


Niké Handball Extraliga:

Baráž o postup s družstvami Extraligy sa neuskutoční. Nie je možné porovnať súťažný ročník

extraligových družstiev – hrajú celý súťažný ročník nepretržite a družstvá 1. ligy mužov len niekoľko

týždňov.

V prípade uvoľnenia miesta v Extralige mužov, môže VV SZH doplniť na uvoľnené miesto záujemcu o Extraligy z družstiev 1. ligy mužov (pri splnení všetkých licenčných podmienok). Ak bude naplnený počet 10 družstiev súčasnými družstvami Extraligy (ak splnia licenčné podmienky), je možne v tejto mimoriadnej sezóne rozšíriť počet družstiev Extraligy max. na 12. Ak bude viac záujemcov z 1. ligy o Extraligu a počet účastníkov by presiahol počet 12, tak tieto družstvá 1. ligy odohrajú v mesiaci august 2021 kvalifikačné zápasy (turnaj) o možnosť byť zaradený do Extraligy.

Po skončení súťažného ročníka 2021/22 priamo vypadávajú z Extraligy družstvá na potencionálnom 11. a 12. mieste. Družstvo na 10. mieste odohrá baráž s víťazom 1. ligy mužov (doma-vonku, prvý zápas u družstva 1. ligy). Počet účastníkov Extraligy od súťažného ročníka 2022/23 bude opäť 10.

1. Liga mužov - dobrovoľne (tri družstvá na jednom mieste, s tým, že každé družstvo odohrá dva zápasy

v rámci jedného dňa):

Možné termíny na odohratie 22.5.2021

29.5.2021

5.6.2021

12.6.2021

Baráž o postup s družstvami Extraligy – vid popis vyššie pri Extralige.


1. Liga žien a 2. liga žien - dobrovoľne

1.liga žien - tri družstvá na jednom mieste, s tým, že každé družstvo odohrá dva zápasy v rámci jedného dňa):

Možné termíny na odohratie 22.5.2021

29.5.2021

5.6.2021

12.6.2021

1. Liga starších a mladších dorastencov a 1. liga starších a mladších dorasteniek - (dobrovoľne):

Ak budú chcieť hrať všetky prihlásené družstvá, tak 3 skupiny po 4 družstvá (u dievčat jedna skupina s 5.

družstvami)

Možné termíny na odohratie (4 akoby turnaje geograficky zložené, pričom na jednom mieste odohrá každé družstvo danej skupiny vždy len jeden zápas): 22.5.2021

29.5.2021

5.6.2021

12.6.2021

22.5.2021 A-B, C-D

29.5.2021 A-C, B-D

5.6.2021 A-D, B-C

U dievčat, ak by bolo 5 družstiev v jednej skupine, tak vždy jedno družstvo by odohralo 2 zápasy v rámci daného dňa.

12.6.2021 víťazi každej skupiny na jednom mieste, pričom každé družstvo odohrá

2 zápasy. V prípade záujmu, rovnako by takto hrali družstvá na druhých, tretích, príp. štvrtých miestach v skupinách.

1. Liga starší + mladší dorastenci - (dobrovoľne)

Možné termíny na odohratie (vždy iba jeden zápas v rámci kola): 22.5.2021

29.5.2021

5.6.2021

12.6.2021

Autor: admin
Rozpis zápasov

Prečítajte si tiež

archív novinek
Mládež 2.10.2020

Staršie žiačky odohrali prvé zápasy sezóny na domácej palubovke

Posledné dva víkendy sa staršie žiačky prestavili aj na domácej pôde proti...

Aktuálne 27.9.2020

Dorastenky HK AS Trenčín majú za sebou veľmi náročný týždeň

Každá kategória má za sebou 3 stretnutia - dve dohrávané a jedno podľa...

Aktuálne 30.3.2020

Ján Bakoš: Najdôležitejšie sú životy ľudí

Prezident HK AS Trenčín sa vyjadril k aktuálnej situácii.

Aktuálne 23.3.2020

Double hádzanárok HK AS Trenčín v Česko-Slovensko-Poľskej lige

V mesiacoch december 2019 až marec 2020 sa odohrala medzinárodná súťaž v...

Ibo  MSM  SWAN  TOP SERVIS IT  Interway  Atak  Misakspol  BONA fem. n.o.  Chorvan Autodoprava  Lekaren Puchov  ZTS-OTS  Šintavan  Mesto Trenčín  Rádio WOW